..........SKUP ZŁOMU.........


F.H.ZŁOMU GÓRA

Spółka z o.o. S.K.A.

tel. 33 821 80 33

 

 

 

Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 244 (wjazd od ul.Krzywej)

tel. 535 969 536

Informacja RODO

Szanowni Klienci i Kontrahenci, mając na uwadze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, pragniemy poinformować:

  1. Administratorem Państwa danych jest FH Złomu Góra sp. z o.o. S.K.A. ul. Piekarska 50 43-300 Bielsko-Biała
  2. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego udokumentowania transakcji zakupu lub sprzedaży
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązków rachunkowo-podatkowych
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu z uwagi na wymóg jej udokumentowania
  5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz współpracujące z FH Złomu Góra sp. z o.o. S.K.A. podmioty, obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe związane z dokumentami kupna-sprzedaży lub fakturami. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym został wystawiony dokument kupna-sprzedaży lub faktura.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą wykorzystane do profilowania, podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani w celu prowadzenia działań marketingowych.