PUNKT SKUPU:

 +48 535 969 536

 +48 33 821 80 33

Informacja RODO

 

 

Szanowni Klienci i Kontrahenci, mając na uwadze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, pragniemy poinformować:

 

  • Administratorem Państwa danych jest FH Złomu Góra sp. z o.o. S.K.A. ul. Piekarska 50 43-300 Bielsko-Biała
  • Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego udokumentowania transakcji zakupu lub sprzedaży
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązków rachunkowo-podatkowych
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu z uwagi na wymóg jej udokumentowania
  • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz współpracujące z FH Złomu Góra sp. z o.o. S.K.A. podmioty, obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe związane z dokumentami kupna-sprzedaży lub fakturami. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym został wystawiony dokument kupna-sprzedaży lub faktura.
  • Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

  • Państwa dane nie będą wykorzystane do profilowania, podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani w celu prowadzenia działań marketingowych.